Nízkobielkovinová diéta

26. marca 2018

V poslednej dobe sa čoraz častejšie z rôznych strán dozvedáme o nízkobielkovinovej diéte. Nie každý však vie, k akým účelom tento spôsob stravovania slúži. Aké sú jeho zásady, pozitíva, negatíva a najmä komu je určený.
Prísun bielkovín je nevyhnutný nielen z hľadiska zachovania a budovania svalovej hmoty, ale aj z pohľadu udržania biochemických procesov zabezpečujúcich život organizmu.

Nízkobielkovinová diéta

Bielkoviny vo všeobecnosti sú dôležitým činiteľom napríklad pre plynulé fungovanie krvného obehu keďže hemoglobín, hlavná zložka krvi zabezpečujúca transfer kyslíka, je práve bielkovina. Ďalej sa bielkoviny podieľajú na veľkom množstve metabolických procesov. Tvoria zložky hormonálnej sústavy a nemenej dôležité je ich zastúpenie ako stavebných častíc bunkových membrán. Bez nevyhnutného množstva bielkovín teda nie je možné zachovať život.

V určitých prípadoch nastáva v organizme stav, kedy je žiaduce príjem bielkovín znížiť. Medzi tieto prípady zaraďujeme najmä rôzne poškodenia funkcie obličiek, najmä v ich počiatočných a stredných fázach. Ťažšie stavy sa dajú liečiť iba transplantačnou alebo dialyzačnou metódou a výrazné zníženie príjmu bielkovín slúži už iba ako pomocné opatrenie.

Negatívnemu vývoju chronických ochorení obličiek sa však dá účinne predchádzať práve prostredníctvom stravy. Nízkobielkovinová diéta predstavuje riešenie.

Z hľadiska vhodnej skladby potravín sa odporúča konzumovať najmä zeleninu, ovocie, sacharidy vo forme nízkobielkovinového pečiva a príloh (zemiaky, ryža, cestoviny). Mäso (uprednostňujeme chudé druhy mäsa) a mliečne výrobky sú povolené v obmedzenom množstve s prihliadnutím na obsah plnohodnotných bielkovín.

Za nevhodné potraviny sa považujú konzervované potraviny, údeniny. Taktiež všeobecne potraviny s vysokým obsahom soli, keďže soľ je pri diéte povolená len vo veľmi obmedzenom množstve, vnútornosti a minerálne vody.

Pri tejto diéte možno bude nutné dopĺňať esenciálne aminokyseliny, vápnik a železo aj liekovou formou. Netreba však mať obavy čo variť. Existuje veľa receptov vhodných aj pre túto diétu.